Profil

Lis Anne Dahl

Født 1961

Jeg har siden 1987, støttet individuelle, par og familier på forskellig vis i deres udvikling.  Det er et arbejde, der for mig er meget værdifuldt.

Jeg ynder at se, hvordan den enkelte person i terapien, begynder at drage omsorg for sig selv, for derefter, at kunne drage ”ægte” omsorg for sine nærmeste og i alle relationer.

Jeg er dybt taknemlig over den tillid, klienterne viser mig og er ydmyg overfor deres historie/liv.

Værdigrundlag og metodevalg

Jeg ser livet som en gave, og er enorm nysgerrig på livet i sin helhed, samt samspillet imellem os mennesker.

Jeg ser mennesker som ligeværdige, og mit udgangspunkt er, at vi hver især har størst kendskab til eget liv.

Jeg har stor respekt og empati for det enkelte menneske, voksen som barn. Jeg ser respekt og empati som vital betydning for at kunne støtte andre i deres udvikling.

Som person er jeg dynamisk, imødekommende og ser muligheder frem for begrænsninger.

Jeg arbejder oplevelsesorienteret, og lægger blandt andet vægt på samspillet, relationer, tilknytningen, vaner, mønstre, chok og traumer.

Jeg tager udgangspunkt i et eksistentialistisk syn, hvor den enkelte tager ansvar for eget liv, og lever ansvarligt i samspillet med andre.

Jeg arbejder med kognitiv terapi, da denne metode er effektiv, til at støtte den enkelte i at komme ud i handlefeltet. Det er i handlefeltet at forandringen sker. 

Jeg arbejder med Mindfulnessbaseret kognitiv terapi ( MBKT )

Jeg tager udgangspunkt i, at vores krop, psyke og sjæl påvirker hinanden, så en fysisk smerte f.eks. kan være opstået på grund af en psykisk- eller følelsesmæssig belastning.

Intuition er for mig, en del af min væren her i verden. Når alle mine sanser er i brug, i en terapisession, er min erfaring, at jeg hurtigere kan pejle mig ind på, hvor der skal sætte ind, i forhold til den udfordring den enkelte har og hvilken hjælp der vil være mest effektiv. 

Uddannelser

 • Certificeret Stressambassadør
 • Kognitivbaseret Mindfulness (MBKT)
 • META-HEALTH Practitioner
 • Certificeret Sexolog
 • 4 årig psykoterapeutisk uddannelse i oplevelsesorienterende psykoterapi, fra Psykoterapeutisk Institute i København
 • Pædagog fra Fröbel-Pædagogseminarium i Roskilde
 • Supervisor fra Kempler Institute i København
 • Praktikvejleder fra Fröbel-Pædagogseminariet i Roskilde
 • Lederuddannelse fra Fröbel-Pædagogseminariet i Roskilde
 • Sygehjælper/Plejer fra Sygeplejeskolen i Holbæk

Tidligere arbejdsområder

 • Den første periode af mit arbejdsliv bestod i at være i huset, på fabrik og i forretning
 • Ungdomspsykiatrien
 • Souschef/afdelingsleder SFO
 • Familiekonsulent v/kommune
 • Børnesorgsgruppeleder i Kræftens bekæmpelse

Nuværende arbejde

 • Privat praksis, Psykoterapeut og sexolog siden 2005

Se mere om terapi her.